Header Ads

Mustafa Bulat, Serap Bulat, Nihat S. Sabahat, Barış Aydın - Antik Çağdan Günümüze Yontu ve Kopya Teknikleri

Antik dönemde ortaya konulan mermer yontu ve bronz döküm heykellerin bir çoğu
günümüze ulaşamamıştır. Bronz heykeller erititip başka alanlarda kullanılmış olduğundan
bir çok bronz heykelin varlığını o dönemin yazarı Pilinus'un kitaplarından bilmekteyiz.
Antik Grek mermer yontularının ise s'avaşlar ve depremler sonucu kırılıp döküldüğü bir
çoğunun kireç ocaklarında eritHip kullanıldığı da bilinmektedir. Roma imparatorluğunun
savaşlar sonucu Grek heykellerini yağma edip Roma'da toplaması sonucu Greidi usta
yontucular bu ülkeye getirilerek halktan gelen yoğun talep üzerime kopyalama işlemine
başlanmıştır. Bu kopyalamalar bize orijinal yontular hakkında ipuçları vermektedir.
Bu çalışma; heykel sanatındaki kopya ve antik kopyalar hakkında sanatçılara ışık tutacağı
kanısıyla ortaya konulmuştur.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.