Header Ads

Orhan Şaik Gökyay - Katip Çelebi (Türk büyükleri dizisi:4)

Bu sayfaları dikkatle okuyacak olan biri, geçen yıllarda bir Türk aydınının nasıl yetiştiğini, daha doğrusu kendini nasıl yetiştirdiğini öğrenmiş olacaktır. Onun gözüne çarpacak olan ilk nokta, şöylece b ir deyim olarak değil, bu deyimin taşıdığı en geniş anlam la okur-yazar olmanın ilk şartı, böyle b ir amaç taşıyan kimsenin, bu amacı kafasının en derin yerinde bulmuş olmasıdır. B u tohum varsa atılmışsa onu ulu b ir ağaç olarak büyütmek kendi elindedir, ona bağlıdır. Üniversitelerin, fakültelerin verecekleri, kimi kez diplomayı aldıktan sonra, orada tükenip kalan b ir öğrenimin yeterli olmadığı, bugün artık örnek aratmayacak kadar ortalardadır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.