Header Ads

Aydın Sayılı - Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik Astronomi ve Tıp

GİRİŞ
- İlmin Menşeleri ve İlmî Düşüncenin Doğuşu
BİRİNCİ BÖLÜM
- Mısırlılarda Matematik ve Yapı Sanatı
İKİNCİ BÖLÜM
- Mısırlılarda Astronomi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
- Eski Mısırlılarda Tıp
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
- Mezopotamyalılarda Aritmetik
BEŞİNCİ BÖLÜM
- Mezopotamyalılarda Cebir
ALTINCI BÖLÜM
- Mezopotamaylılarda Geometri
YEDİNCİ BÖLÜM
- Mezopotamyalılarda Astronomi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
- Mezopotamyalılarda Tıp
SONUÇ
- Mısır ve Mezopotamya İlimlerinin Yunan İlminin Temelindeki Yeri
- Dizin
LEVHALAR
- Bağdaş, kurmuş yazı yazan Mısırlı; M.Ö.2500 sıralarından kalma taş heykel.
- Mısırlılarda kâtip nezaretinde mahsul kaldırma.
- Mısırlılarda bağ bozumu ve kümes hayvanları.
- Bir Mısırlı çocuğun buzağı ile birlikte inekten süt emmesi.
- Mısırlılarda besin olarak kullanılan kuşlar ve kasaplık.
- Mısırlılarda inşa faaliyeti.
- Mısırlı mesahacı.
- Mısırlılarda terazi.
- Kare ile köşegeni, Mezopotamya matematiği.
- Mezopotamyalılarda intizamsız bir alanın düzgün şekillere bölünerek ölçülmesi.
- Nippur şehrinin Sumerlilerden kalma haritası (tablet)
- Nippur şehrinin Sumerlilerden kalma haritası (elle çizilmiş kopye)
- Yeni Babil çağından dünya haritası.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.