Header Ads

Lütfi Kaleli - Mitolojide İnanç ve Peygamberler

Mitoloji sözcüğü, Yunanca'da bir tür öykü, masal ve destan anlamına gelen "Mythos" ile aynı anlamda kullanılan " Logos" sözcüklerinden türetilmiştir.
Yunanca'da MİT ve aynı anlama gelen MİTOS sözcükleri, eski çağda tanrılar ile tanrılaşmış kahramanlar hakkında halkın hayalinde bir inanç olarak yaşattıkları efsaneleri içermektedir.
Tarih öncesine dayanan efsaneleri inceleyen bilim dalına da MİTOLOJİ denilmektedir.
Bir başka söylem ile; Roma ve Yunan mitolojilerinde olduğu gibi, Taiır1 ve doğaüstü güçlerle donatılan kahramanların efsanevi serüvenlerini ve de toplumun inançlarını, özlemlerini, duygularını anlatan öykülere MİTOLOJİ adı verilmektedir.
Daha başka bir deyişle; masal ve destanlardaki hayal ürünü anlatımlar için MİTOLOJİK sözcüğü kullanılmaktadır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.