Header Ads

Murat Uraz - Türk Mitolojisi

Tarihi eski büyük milletlerde mitolojik materyaller çok boldur.
Zengin ve geniş bir tarihi olan Türklerin mitolojileri de bu bakımdan büyük değer taşır.
Geçen yüzyıların içinde; çok hareketli büyük savaşlar, yabancı kültürler ve yabancı dinlerle temaslar sonucu olarak Türk mitolojisine bir takım sokulmalar olmuştur. Bu sokulmaların izleri, büyük Türk kollarını göz önünde tutarak denilebilir ki; Çinli'ler, Hintli'ler ve İranlı'larla temaslarda bulunan Gök Türklerde ve Uygur'larda, bir de güneye dogru inmekle Araplarla karşılaşan Sümer'lerde görülmektedir. Altaylı'lar, Yakut'lar, hatta Kırgız'lar yukardakilerle kıyaslanırsa daha katıksız kalabilmişlerdir. Her ne de olsa bu temaslar; kadrosu zengin, materyalleri çok, tanrıları kaliteli olan Turk mitolojisinin milli çehresini degiştirememiştir.
Buna karşılık ise civar milletlerin Türklerden aldığı tanrıların, mitolojik konuların epeyce bir yekün tuttuğu da gerçek halindedir.
Sümer'lerin kültür bakımından varisleri sayılan başka Mezopotamyalı'ların mitolojileri; Sümer mitolojisinin kısmen değiştirilerek gelişmiş manzarasını gösteriyor.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.