Header Ads

Yusuf Ziya Özer - Mısır Tarihi

Bu kitap, Büyük Atatürkün yüksek himayeleri altında kurulan Türk Tarih Kurumunun çahşmalarına iştirakin bir eseridir.
Türk milletinin, cihan tarihini yapan akvamın en mühimlerinden biri olduğuna şüphe edilemez. Kurumun gayesi de Türk tarihinin her safhasını bütün inceliklerile gözden geçirmek ve sayısız asırların karanlığı içinde kalan milli tarihimize bir ışık, bir aydınlık vermekten ibarettir. Bu gayeye tam bir su1'etle erişmek için Türk münevverlerinin belki de asırlarca çalışması: bitmez, tükenmez emekler ve galjretler sar/etmesi lcizımdır. Kurulacak binanın azametinden ürkenler hiçbir vakit temel taşı koymağa muvaffak olamazlar. Bunun için Kurum, Büyük Dahinin emir ve işareti üzerine ürkmeden, çekinmeden bu mesaiye başlamıştır ve devam edecektir. Gelecek nesiller Türk tarihinin bütün azamet ve haşmetile kurulduğunu göreceklerdir.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.