Header Ads

Aytunç Altındal - Hangi Isa?

Tyanalı Apollonius, insan suretindeki Tanrı’dır.” Flavius Philostraotus, i.S. 220
“Tyanalı Apollonius, bizim yol göstericimizdir.” Bitniya Valisi Sossius Hierocles i.S. 302
“Apollonius’un eserleri yakılmalı, mabetleri yıkılmalıdır.” imparator Konstantin, iznik Konsili, i.S. 325
“Tyanalı Apollonius, I. Yüzyılda, Paganların Bilge-Peygamberi olarak ünlenmişti.” Gauter d’Arras, 1160
“Tyanalı Apollonius, islam aleminde ve Arapça’da, Balinius olarak tanınmış yüce bir alimdi.” Cabir ibn’i Hayvan, i.S. 800 civ.“Kitab al Hacer’ala Re’i Bailinius”
“I. Yüzyılda yaşamış olan Apollonius, çok esrarengiz bir adamdır ve onun mucizeleri Hıristiyanlık’la şaşırtıcı benzerlikler gösterir.” Jacop Burchardt, 1852
“Tyanalı Apollonius, I. Yüzyıldaki Pagan Mesih’tir.” A. Reville, 1865
“Gerçek isa, Tyanalı Apollonius’tur” Walter Seigmeister, 1947
“Tyanalı Apollonius, Hıristiyanlığın gerçek kurucusudur.” Alice Winston, 1954
“isa Mesih’in gerçekten de yaşadığı ve varolduğu çok kuşkuludur.” Bertrant Russell,
“istanbul Aya Sofya’daki isa Mesih mozaiği, gerçekte Tyanalı Apollonius’undur.” Robertino Solarion, 2002

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: