Header Ads

Charles Texier - Küçük Asya (Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi) 1

1. cilt 433 s,

Ünlü Fransız arkeolog ve gezgini Charles (Felix-Marie) Texier (1802-1871)’in bundan yaklaşık 170 yıl önce Anadolu’da gerçekleştirdiği iki ilmi gezi ve buna dair incelemelerinin yer aldığı Asie Mineure, Description Géographique, Historique et Archéologique des Provinces et des Villes de la Chersonnése d’Asie (Paris, Typoqraphie de Firmin Didot Frères, Fils et C., Editeurs de Ľ Institut de France, 1862, 1882) adlı eseri yayınlandığı yıllarda ilim dünyasında büyük yankı uyandırmış, Türk aydınlarının derhal dikkatini çekmiş ve Ali Suat Bey tarafından tercüme edilerek “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maârif Vekâleti’nin iki numaralı neşriyatı olarak yayınlanmıştı.

Eserin Fransızca baskıları “antika” kitaplar arasındaki yerini almış olup orijinal bir nüshası Türk Milli Kütüphanesinde dahi bulunmamaktadır. Ali Suat Bey tarafından yapılan Türkçe çevirisi ise alfabe farklılığı, dil ve üslup özelliği sebepleriyle yararlanılması zordur. Bu baskıda 64 resim ve gravür ile beş resim yer almakla beraber Fransızca metnin yaklaşık yüz elli sayfalık kısmı bulunmamaktadır.

Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulunun katkıları ve Kültür Bakanlığının işbirliği ile Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfının koordinatörlüğünde yapılan ve başından sonuna akademik titizliğin dikkati çektiği elimizdeki yeni çalışmada her şeyden önce Ali Suat Bey tarafından atlanan üç cilde dağılmış haldeki yüz elli sayfalık bölüm Fransızca aslından çevrilip yerlerine yerleştirilerek eser bir bütün halinde günümüz diliyle hem bilim çevrelerine, hem de ilgilenenlere sunulmuştu. Sadeleştirme ve çeviri yoluyla ortaya çıkan metin tarihi terimler, olaylar ve şahsiyetler, coğrafi terimler, Sanat Tarihi terimleri gibi açılardan ilgili alanların uzmanı akademisyenlerce ayrı ayrı gözden geçirilmiştir. Arap harfli Türkçe metinle karşılaştırma yapmak isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla Ali Suat Beyin çevirdiği metnin başlangıç sayfalarına parantez içinde işaret edilmiştir.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: