Header Ads

Doğu Trakya'da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Eski Yunanca’da “tumbos” kelimesi; höyük, mezar üzerine örtülen toprak yığını gibi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır.

Latince’deki “tumulus” kelimesi ise, Yunanca’dakine benzer bir şekilde yığma tepe, mezar tepesi, tepecik gibi anlamlara sahiptir. Romalıların mezar amaçlı yapılmış yığma tepeler için kullandıkları “tumulus” kelimesi, arkeoloji literatürüne de Latince’deki anlamıyla girmiştir. Trakya, Türkiye’de tümülüs tipi mezar yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler arasındadır. Tarih öncesi, Roma, Bizans ve Türk uygarlıklarının önemli yerleşim yeri ve tarihsel olayların odağında yer alan Trakya bölgesi, Asia Minor ve Avrupa arasında bağlantı sağlayan coğrafi yapısıyla da kültürlerin buluştuğu, kaynaştığı ve geliştiği bir merkez konumunda olmuştur. Trakya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Trakya’ya çağlar boyunca gelip geçen kavimlerin ve uygarlıkların arkeolojik izlerini çok kısıtlı da olsa Trakya’da görmek mümkündür.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: