Header Ads

Enver Ateş - Kültepe, Kalıntıları ve Kil Tabletleri

Kayseri’nin 20’km kuzeydoğusunda yer alan çivi yazılı belgelerden Kaniş olarak bilinen  Kültepe, M.Ö. 2. binin başlarında Kaniş Krallığının merkezi, Anadolu’daki ticaret kolonilerinin ve Hitit devletinin de ilk başkentidir. Kültepe, höyük ve aşağı şehirden oluşmaktadır. Yerli halk höyükte ve aşağı şehirde oturmaktadır. Asurlu tüccarlar aşağı şehrin bir bölümüne yerleşmişlerdir.

Asurlu tüccarların Anadolu’da kurdukları “karum” ve “vabartum” denilen Pazar yerlerinin en büyüğü olan Kaniş, ticaretin de merkeziydi. Yönetim bakımından bütün karum ve vabartumlar Kaniş’e o da doğudan Asur’a bağlıydı. Kültepe’de yapılan kazılarda ele geçen binlerce çivi yazılı belge ve bullanın yarısını törensel kaplar, mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılan süs eşyaları, silahlar, tanrı ve tanrıça figürünleri, mermer idoller önemli eser guruplarını oluşturur.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: