Header Ads

Guntram Koch - Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri

Kabartmalı lahitler, çoğunlukla İ.S. II.ve III.yüzyıllardan kalmadır ve bunlar Roma İmparatorluk Döneminin özgün sanat türüdür. Biçemlerinin incelenmesi üretim merkezlerini ve sanat bakımından bütünlük gösteren yöreleri birbirinden ayırmamıza olanak verdikleri için, lahitler, söz konusu dönemin sanat tarihinde büyük önem taşır. Bu malzeme Roma İmparatorluğu'nu ekonomi, ticaret, toplum ve din yaşamı bakımlarından tanıtmada da önem taşırlar. Roma dönemi lahdi, yüzyıllar boyu beğenilip aranan bir sanat yapıtı olmuştur. Antikçağ sonlarından Ortaçağa hatta günümüze kadar tekrar tekrar kullanılan lahitler vardır. Ortaçağın ve özellikle Rönesansın sanatçıları bunlarden etkilenmişler ve bu etkilenme sanatları için belirleyici olmuştur. Bu kitapta Roma'ya bağlı tüm topraklar içindeki bütün lahitler topluca gözden geçirilmektedir. Başlangıç bölümlerinde genel konular ele alınırken üç ana üretim merkezi, Roma, Atina ve Dokimeion (Afyon), ayrı bölümlerde incelenmekte, son olarak da Doğu ve Batı eyaletlerinde üretilen lahitler tanıtılmaktadır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: