Header Ads

Ian Jenkins - Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi

Sizlere sunduğumuz bu kitap, son yıllarda gelişme gösteren "sosyal arkeoloji" alanındaki çalışmaların bir örneğini oluşturmakta. Arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısal artışı, arkeologlara oldukça yeterli eser ve belgelerle çalışma olanağını sağladığından, özellikle eser ve yazılı belge yönünden zenginleşen çağları, tüm boyutları ile değerlendirebilme şansı doğmaktadır.
Ian Jenkins'in "Antik Devirde Çocuk Eğitimi" isimli bu yapıtı da, aynı yöntemle yazılmış. British Museum asistanlarından olan yazar, müzede sergilenen eserlerle birlikte, yazılı belgelerdeki bilgileri de araştırarak, M.Ö. 5. yy. Yunan toplumunun sosyal yaşamından küçük ama çok öğretici bir kesit sunmuş. Kitabın, sosyal yaşamı anlatan bölümünde çocuklara dönük, öykümsü bir anlatım kullanılırken, eserlerin anlatımında, arkeolojinin kendine özgü anlatım dili kullanılmış. Kitap, özellikle seramik eserlerin tanıtımında çizimlerle de zenginleştirildiğinden, öğrencilerin yanı sıra seramikçi ve sosyologlar içinde ilginç ve eğitici nitelik kazanmıştır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: