Header Ads

Oğuz Tekin - Eskiçağda Para

Elinizdeki bu çalışma, konunun uzmanı olmayan fakat antik sikkelere karış ilgi duyan kişiler ile üniversitelerin ilgili bilimdallarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış bir el kitabıdır. Kuşkusuz antik nümismatiğin ilgi alanı bu çalışmanın kapsamı ile karşılaştırılamayacak kadar geniştir; sikkenin icadından Bizans döneminin sonuna kadar olan, oldukça geniş bir zaman dilimi söz konusudur. Dolayısıyla Eski Yunan, Roma, Roma imparatorluk dönemi şehir sikkeleri ile Bizans sikkeleri antik nümismatiğin uğraşı alanı içine girmektedirler. Genellikle herbiri ayrı birer el kitabının konusunu oluşturacak olan nümismatiğin bu dallarını tek bir kitapçıkta toplamak ister istemez birçok konunun kapsam dışında kalmasına neden oldu. Fakat, nümismatikte neyin ne olduğunu bilmek ya da ilk adımı atmak içinde yeterli olabieceği inancındayım.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: