Header Ads

Joseph E. Stiglitz - Kamu Kesimi Ekonomisi

İÇİNDEKİLER

Yazarın Önsözü XXI
Çevirenin Önsözü XXVII

BİRİNCİ KISIM-GİRİŞ
1. Bir Karma Ekonomik Sistemde Kamu Kesimi 3
2. Amerika Birleşik Devletlerinde Kamu Kesimi 30
3. Devletin Ekonomik Gerekçesi 76
4. Refah Ekonomisi: Etkinlik ve Adalet 110
İKİNCİ KISIM: KAMU HARCAMASI TEORİSİ
5. Kamu Malları ve Kamusal Olarak Arzedilen Özel Mallar 149
6. Kamusal Tercih 179
7. Kamusal Üretim ve Bürokrasi 218
8. Dışsallıklar 261
ÜÇÜNCÜ KISIM: HARCAMA PROGRAMLARI
9. Harcama Programının Analizi 291
10.Fayda-Maliyet Analizi 313
11. Sağlık Hizmetleri 341
12. Savunma 380
13. Sosyal Sigorta 396
14. Sosyal Yardım Programları ve Gelirin Yeniden Dağılımı 423
15. Eğitim 448
DÖRDÜNCÜ KISIM: VERGİLEME TEORİSİ
16. Vergileme: Giriş 473
17. Vergiyi Gerçekte Kim Öder; Vergi Yansıması 506
18. Vergileme ve İktisadi Etkinlik: Tüketim 536
19. Emek ve İktisadi Etkinlik: Emek Arzı 555
20. Optimal Vergileme 581
BEŞİNCİ KISIM: ABD'DE VERGİLEME
21. Gelir Vergisi 619
22. Sermayenin Vergilendirilmesi 655
23. Kurumlar Vergisi 692
24. Vergiden Kaçınma Konusunda Bir Öğrenci Rehberi 730
25. Vergi Sistemi Reformu 744
ALTINCI KISIM: Dİ?ER MESELELER
26. İdarelerarası Mali İlişkiler 783
27. Eyalet ve Yerel Yönetim Vergileri ve Harcamaları 811
28. Bütçe Açıkları, İktisadi İstikrar ve Büyüme 827

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.