Header Ads

Charles Dickens - İki Şehrin Hikâyesi

Dickens,  bu  eserle  Fransız  Devrimi’nden
yaklaşık yetmiş beş yıl sonra, daha önce bir
kez denediği “tarihsel romana” dönüş yapar.
İngiltere  adasının  karşısındaki  Fransa’da,
19.  yüzyılın  hemen  öncesinde  cehennem
bir  süreliğine  yeryüzünde  kurulmuş  gibidir.
Dickens’a  göre  devrimi  Fransa’ya  davet
edenler,  özellikle  imtiyazlarını  bencilce  de-ğerlendiren, üretimden kopuk, suça batmış, insafsız, asalak Fransız aristokratlarıdır. Tarihe  ve  devrime  bu  bakışıyla,  İngiltere’deki aristokratların  ve  muhafazakâr  sınıfların
büyük tepkisini çeken Dickens, romanın sadece eylemsel çatısını değil, mekânsal da-ğılımını  da  zıtlıklar  üzerine  kuruyor. Ancak roman, iki şehrin hikâyesini, Londra ve Paris’i canlı bir organizma olarak anlatmak ve
Devrim’in  büyük  simalarını  sunmak  yerine
aristokrasiden,  orta  sınıflardan  ve  halktan
temsili tipleri bir aşk öyküsü ekseninde topluyor.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: