Header Ads

Doğan Kuban - 100 Soruda - Türkiye Sanat Tarihi


Türkiye Sanatı adı altında yayınlanan bu küçük kitap, Sanat Tarihi alanında bilgisi genel kavramlar dışına çıkmayan büyük okuyucu kütlesine, Türkiye toprakları üzerinde gelişmiş uygarlık ürünleri ve ortamı hakkında genel bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Anadolu kültür ve sanatının verilerini bütün ayrıntılarıyla ve her alanda göstermek çabasında bulunmadım. Sadece, Anadolu sanatlarının kendimce önemli bulduğum noktalarına, zamanımıza yaklaştıkça yoğunlaşacak şekilde, ışık tutmakla yetindim. Burada bir araya getirilen bilgiler —bu alanların tümünde uzmanlık kabil olamayacağına göre sayısız uzmanın çalışmalarının bir özeti niteliğini, bir dereceye kadar, taşımaktadır. Fakat sanat eserlerinin seçiminde, genel tanım ve yorumlarda bütün sorumluluk bana aittir.

Günümüzde bir sanat tarihi kitabının çok sayıda fotoğraf ve şekil ile beslenmemesi, büyük bir eksikliktir. Fakat bu yayın serisinin olanakları içinde bu gerçekleşemedi. Bu nedenle de, tek tek sanat eserlerinin tanımlanmasından çok, meydana gelme koşullarının anlaşılmasını sağlayacak genel veriler ve tekniklerin açıklanmasına çalıştım.

Tarihi verileri bu denli zengin bir ülkede, bütün çağları kapsayan bir sanat tarihi yazmak, ne kadar sınırlı amaçlarla olursa olsun, güç bir iştir. Fakat günümüz Türk okuruna büyük bir kültür mirasını, bir tüm olarak tanıtmak isteği bu cesareti göstermeme yardım etti. Böyle bir denemeye Türkiye'de belki de ilk girişen olduğumu düşünerek, ve kitabın amacını da göz önünde tutarak, eksiklerimin hoş görü ile karşılanacağını umuyorum.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: