Header Ads

Samir Amin - Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme

Samir Amin'in bu eseri, tek bir dünya kapitalist ekonomisine bağlanmış ve çok farklı yapılara sahip toplumsal kuruluşları kuşatan dinamik bir süreci, dünya ölçeğinde birikim sorununu, bu merkezi sorunsalı anlamaya ve açıklamaya yönelik ilk ciddi girişimi temsil eder. O, daha önce birbirinden kopuk biçimde incelenen bir dizi konuyu birbirine bağlamaya çalıştı; üretim tarzları, periferideki sınıf yapıları, uluslararası ticaret ve uzmanlaşma biçimi, periferideki ulusal gelişmenin 'ekonomik' sorunları, kapitalist gelişmenin dönemleştirilmesi ve diğerleri... Sorunu ortaya koymak, çoğu zaman en önemli adımdır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: