Header Ads

Ziya Gökalp - Türk Töresi

... O halde Türk Töresi eski Türkler'e atalarından kalan kuralların bütünü demektir. "Töre" kelimesinin "Türk" kelimesi ile bir kökten gelmesi de akla gelebilir. Başka yerlerde yazdığım gibi "Soğdak" kelimesi "Soğdlu" mânâsına olduğu gibi, "Türk" kelimesi de "Töreli" (töresi olan - töre sahibi) mânâsına olabilir. "K=Kaf" harfi gibi "K=Kef" harfi de karşılaştırma ve nitelik belirleme edatıdır. Bu varsayıma göre, "Türk" kelimesi "Töre" kelimesinden çıkmıştır. Ancak bu varsayım henüz Türkologlar tarafından kabul edilmediği için kişisel bir fikirden ibarettir...

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: