Header Ads

Asım Bezirci - Seçme Hikayeler

Seçme Hikayeler'de Tanzimattan bugüne değin hikayeciliğimizin en önemli ve en güzel ürünleri tanıtılıyor. Tanzimatın önemli isimlerinden Nabizade Nazım'ın Karabibik'inden başlayıp Murathan Mungan'ın Kırk Oda'sına kadar gelen 98 hikaye kitabı ele alınıyor. Böylece, yüz yıllık bir dönem boyunca hikayeciliğimizin evrimi, dönüm noktaları ve en önemli temsilcileri sunulmuş oluyor. Seçilen her kitabın önce yazarına ilişkin bilgi veriliyor, eserlerinin dökümü yapılıyor. Sonra, öz konusu kitabın adını taşıyan ya da onun en iyi örneği olan hikayenin özeti çakırılıyor, çeşitli eleştirilerden yargılar aktarılıyor ve kaynaklar gösteriliyor. Kitabın sonunda hikayeciliğimiz üstüne geniş bir kaynakça sunuluyor. Seçme Hikayeler, hikayeciliğimiz hakkında genel çizgileriyle bir bilgi ve fikir verirken, bir yazarı tanıma ve hikayesini özetleyip kitabını yargılama yolunda bir yöntem ve örnek getiriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve hikayeciliğimiz hakkında toplu bir fikir edinmek isteyen okuyucuların yanı sıra yazar ve incelemeciler için de yararlı bir başvuru kitabı özelliği taşıyor.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: