Header Ads

Kadir Cangızbay - Hiçkimsenin Cumhuriyeti

“Tarih, yanlışlarla/hatalarla açıklanamaz” (mealen, Sabri Çaklı); ya da ne sansarın kümese girip tavukları boğazlaması sansar açısından bir yanlıştır, ne de sansarın varlığı bizatihi tabiatın veya Tanrı’nın bir hatası.
Fikir/düşünce sistemlerini tarihsel öznelerin yerine geçirmek bir yana bu sistemleri kendilerini kotaran ve/veya kendilerine bayrak edinenlerden bağımsız olarak ‘hüdâi nabit’ birer varlık veya varoluşa hükmeden birer hüdâ imiş gibi görmek kadar metafizik bir yaklaşım olamaz.
Sineklerin gözlerinin kafalarının tepesinde bulunduğu ve de 360 derecelik bir ufka sahip oldukları bir veri iken, ‘sinekçe’ diye bir dil olsaydı, bu dilde ‘ön-arka’ ve/veya ‘sağ-sol değil, sadece ve sadece ‘üst-alt’ şeklinde kavram, kelime ve karşıtlıkların bulunabileceğini dikkate alır ve de biz siyasal dedikodu yazarı, kav- ram/fikriyat/din/kültür/zihniyet/medeniyet ve de hatta coğrafyalara aktörlük atfedip birbirleriyle dövüştüren bir mitolog veya ‘siyaset bilimi(!)’ci vb... değil de sosyolog isek, ister istemez toplumsal gerçekliğin hangi tezahürünü (Cumhuriyet de dâhil) ele alırsak alalım, bu tezahürün temelinde/kaynağında bulunan grupsal gerçeklikten/kollektif özneden yalıtarak ele alamazdık.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: