Header Ads

Mehmet Aydın - Bayat - Bayat Boyu ve Oğuzların Tarihi

Gerçekten BAYAT'ın HUNLAR'a dek uzayan Türklükle eşit
bir tarihi vardır. Orta Asyadaki Türk birliğinin kurulmasında, çeşitli Türk devletlerinin ortaya çıkmasında, kitlesel göçler ve akınlarda, Anadolu'nun fethinde, Türk kültürünün doğması ve yayılmasında, öteki Oğuz boylarıyla birlikte, Bayat boyunun büyük rolü ve katkısı olmuştur. Bayatlar, Asya anakarasının türlü bölgelerine yıldızlar gibi dağılmışlar ve her yerleştikleri yerde de en etkin birer topluluk olmuşlardır. Geçmişte yetiştirdikleri kumandan, devlet adamı ve
sanatçılarıyla ne denli övünseler yeridir. Bugün Anadolu'da aynı boy adını taşıyan hala elliden çok yerleşme yeri vardır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: