Header Ads

Mustafa Kafalı - Çağatay Hanlığı

Çağatay Hanlığı devrinde ilim hayatı ve edebiyatın yok denecek derecede bulunması, tarih yazıcılığı bakımından da ayniyet gösterir.
Kaynaklar bahsinde de izah edileceği üzere Çağatay Hanlığının sahasında
Cemal Karşinin 1303 yılında Kaşgar ulemasının teşviki ile yazdığı Mülhakatüs-Surahtan'dan başka ikinci bir eser yoktur. Bu münasebetle diğer
üç ulus hakkında eser yazan modern devir tarihçileri,
Çağatay hanlığı hakkında eser yazmağa kaynakların kıtlığı
dolayısıyla pek yanaşmamışlardır. XVIII. Yüzyılın ortalarında
Deguignes ile başlayan ve XIX. yüzyılın ortalarına doğru dOhsson ve Joseph von Hammer-Purgstall ile devam eden ve bu yüzyılın sonlarına
doğru Henry Howorth ve XX. Yüzyılın ilk yarısında Bertold Spuler ve
Zeki Velidi Togan gibi bu devrenin mütehassısları aynı imkânsızlıklar
dolayısıyla diğer uluslardan eserlerinde bahsettikleri halde
Çağatay Ulusunun tarihinden bahsederken kopuk,
kırpıntı bilgiler bırakmışlardır. İyi bir derleme eser olan
Rene Groussetin eserinde de durum aynıdır.
W.Barthold, Türkistan adlı eserine sonradan bu mevzuda
bir bölüm ilavesine başlamakla beraber ömrü vefa etmediği için tamamlayamadan bırakmıştır. Türk tarihinin mühim
bir devresinin meselelerini ortaya koyabilmek için tahsisen
bu mevzuda bir esere, yıllardır ihtiyaç olmasına rağmen henüz ortaya konulmamıştır. Dolayısıyla " Çağatay Hanlığı " başlığı altında
hazırladığımız bu çalışma, aynı imkânsızlıklara rağmen ortaya çıkan ilk numune olmaktadır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: