Header Ads

Eduard Bernstein - Evrimsel Sosyalizm

Revizyonizm kelimesinin politik literatüre girmesine neden olan
düşünürün, Bernstein’in, teme! düşüncelerini bulacağınız bu ki-
tap, eğer sonunda düşüncelerinizin altüst olmasından tedirgin ola-
caksanız okumanız önerilmeyen bir çalışmadır.
Sosyalist revizyonizmin babası Bernstein kitabına girerken şun-
ları söylüyor okuruna:
...hareketin benim için her şey demek olduğunu ve genellikle
“sosyalizmin nihai amacı” olarak adlandırılan şeye ise hiç önem
vermediğimi söylerken...düşüncelerimin ve çabalarımın, bugünün
ve en yakın geleceğin görevleriyle ilgili olduğunu anlatıyordum.
...çalışan sınıflar tarafından siyasi erkin ele geçirilmesi ve kapita-
listlerin tasfiyesi, benim için amaç değil, ancak bazı işlerin yerine
getirilmesi ve belirli amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlardır...
...artık bunların hepsi değişmiştir. Şimdi kendim gibi Marx-Engels
okulundan yetişmiş sosyalistlerle anlaşmazlık içindeyim ve eğer
düşüncelerimi savunmayı sürdüreceksem, Marx-Engels teori-
sinin bana göre hatalı ya da çelişen noktalarını göstermekle
yükümlüyüm...

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Hiç yorum yok