Header Ads

Erşat Hürmüzlü - Türkmenler ve Irak

Bu kitap, iki noktayı öne çıkarmaktadır. Birincisi, bazı kesimlerin inkâr etmeye kalkıştıkları Türkmen Gerçeği’nin ortaya çıkarılması ve yüzyıllardan beri Irak’ta yaşayan Türkmenlerin, kendi vatanlarında hür ve haysiyetli bir şekilde yaşama isteklerinin ilânıdır.

İkincisi, çok uluslu bir ülkede yaşamanın zaaftan ziyade güç kaynağı oluşunun açıklanması ve bu yönde bütün hayırlı çalışmaların hür, demokratik, çoğulcu ve parlamenter bir vatan için birleşmesi zaruretidir.

İnsan hakları Evrensel beyannamesi’nin içerdiği prensipler doğrultusunda, insan haysiyetinin sürekli olarak saygı görmesi ve insan haklarının çoğunluk, azınlık hesaplarıyla ölçülememesi gerektiği gerçeğidir.

Bu eserin Irak Türkmenlerini tanıtması ve yıllar yılı çektikleri acıları tekrar yaşanmaması yolunda atılacak adımların desteklenmesi için katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Hiç yorum yok