Header Ads

Yalçın Küçük - Seçme Teknik Çalışmalar

Kitaptan (Bilimde Yöntem başlıklı bölümden)

BİLİM
"Bilimde yöntem; bilim adamında sonuçtan çok bilimsel uğraştan alınan haz öndedir. Bilim adamı, yeni bilgiler için duyduğu huzursuzluktan mutlu olabilendir. Bu anlamda Faust, bilim adamıdır."

"GELİŞMENİN AYAK BA?I: DERS KİTAPLARI

Ders kitaplarının bilimin gelişmesine verdiği zararlardan biri, kendi disiplinini dinamik olarak ele alamamasından ileri geliyor. Bu ise, daha önce sözü edilen en son durumu tek bilim saymakla başlıyor. Ancak bununla bitmiyor. Ders kitapları sürekli olarak «genel hal» üzerine kuruluyor. Dolayısıyla, konunun canlılığı geregı tarihsel bir yaklaşımın kaçınılmaz olduğu disiplin veya alanlarda bile, gelişme içindeki ayrılık noktalarından daha çok ortak noktaları vurgulamak adet haline geliyor.

Bunun, düşüncenin gelişmesini durduran bir kanser olduğunu söylemeliyim. Bu açıdan düşünüldüğü zaman, Marx?ın Siyasal İktisatın Eleştirisine Katkı?sından, iktisat dışı şu alıntının tam yeri olduğunu sanıyorum: «En mükemmel olarak gelişmiş dillerin de en az gelişmiş olanlarla ortak yasa ve koşulları olmasına rağmen, bunların gelişmesinin özelliği genel ve ortak olandan ayrılık noktalarıdır.» Her yerde ve kuşku yok, en başta bilimde, gelişmenin dinamiğini ayrılık noktalarında aramak gerekiyor."

EKONOMETRİ
"Türkiye?de ve ekonometride matematik, çok zaman belli bir yeteneği göstermekten daha çok iktisattaki yeteneksizliği gizlemenin bir kılıfı oluyor."

ÖNSÖZ
1. Bilimde Yöntem
2. Türk Vergi Sisteminin İstatistiki Analizi (Ülkü Eğeci ile Birlikte)
3. Türkiye'de Sermaye-Hasıla Katsayısı (Güler Canalp ile birlikte)
4. Türk Planında Makro Model
5. Plan'ın Sektör Programı
6. Türkiye'de Montajcılığın Yapısı
7. Teknoloji Transferi Yoluyla Kimya Sanayiinde Bağımlılığın Artışı (Ergun Türkcan ile birlikte)
8. Dördüncü Plan Dönemi
9. Türkiye'de Bilim Politikası Tartışmaları: Eleştirel İnceleme (Asu Aksoy ile birlikte)

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: