Header Ads

Yalçın Küçük - Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Kuruluşu 1925-1940

1972: sovyetoloji'ye giriş eşitsiz gelişme
EŞİTSİZ GELİŞME yasası üzerine
Lenin'den kopuşlar
Yusif visaryonoviç stalin
Veya tek ülkede sosyalizm
Robespıerre ve stalin
Pratik ve teori
İktisatçılar ve tasfiyeler
Yasalar ve son yazılar
Devrim eşiğinde teknolojik yapı
Ölçek ve yoğunluk
Devrim eşiğinde ekonomik çerçeve
Zaman boyutu
İçilişki düzeyi ve pazar
Uzmanlaşma
Tek ülkede sosyalizm
Günlük çalışma süresi ve vardiya
İşgücü ve mekanizasyon
Mekanizasyon ve beceri düzey
Uzmanlaşma ve ölçek
Anti-gigantomaniya
Gider ve teknikler
Yeni fabrika - eski fabrika:
Sermaye bileşimi
Stahanov hareketi
Yeni düzende eski düşünceler
Sermaye-hasıla katsayısı üzerine
"ödeme süresi" ve sonrası
"pazar sorunu"
"rafine" burjuva iktisadı

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: