Header Ads

Yalçın Küçük - Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü

Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşü yirmi yıl aradan sonra genişletilerek yeniden yayımlanıyor. Yeni giriş yazısında Sovyetler Birliği'nin çöküşünün mimarı Mihail Garbaçov'un komünizm konusundaki cehaleti ile yeni CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kemalizm konusundaki bilgisizliğini karşılaştıran Yalçın Küçük, 12 Eylül referandumu üzerine yazmış olduğu tezleri ilk kez bu kitapta yayımlıyor.

Sovyetler Birliği neden çöktü? Yalçın Küçük bu kitabında, SSCB'nin çöküşünü kaynakları etkin şekilde dağıtan bir piyasa ekonomisine sahip olmamasına bağlayan tezleri çürütüyor. Sovyetler Birliği son yıllarında bile kapitalist dünyanın en ileri ekonomisine sahip Amerika'yla ekonomi-teknoloji alanında başa baş durumdadır. Bu, Sovyetler Birliği'nin ekonomik değil ideolojik nedenlerle çöktüğü iddiasını doğrulamaktadır.

Sovyet sosyalizmi; emperyalist kuşatma altında, sınırlı bir işçi sınıfıyla büyük ölçekli sanayi kurma çabalarına girişmiş ve bu yolda Rus köylüsünden işçi sınıfı yaratmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya
gelmiştir. Bu zorunluluk yüzünden Sovyet düzeni, emeği eğitim durumuna göre ücretlendiren emek-değer yasasını kabul etmiş, ücretler arasındaki eşitsizlikleri artırma siyaseti izlemiştir. Yeni insan, hiçbir maddi karşılık beklemeden, halkı için çalışan insandır. Sovyet sosyalizmi, yeni insan'ı yaratamadığı için çökmüştür.

Sovyet sosyalizmi; üretici güçlerin önündeki bütün engelleri kaldırarak çalışma saatlerini düşürmek ve boş zaman yaratmak konusunda başarısız kalmıştır. Sovyet düzeni halkına, insanlığın kendisini gerçekleştirebilmesinin önkoşulu olan "tembellik hakkı"nı verememiştir. Sovyet sosyalizmi boş zamanı hoşzaman'a çeviremediği için çökmüştür.

Sovyet marksizmi, "faşizme karşı demokrasi cephesi" tezlerini siyaset düzeyinden teori katına yükselterek sınıfsal arılığını yitirmiş; emperyalizm ile "barış içinde bir arada yaşama" siyaseti de sosyalizmin gerilemesine yol açmıştır. 1970'li yıllarda Amerika'da patlak veren krizin kapitalizmi yıkmaığını gören Sovyet eliti, kapitalizmin yıkılmayacaına inanmış ve sosyalizme olan inancını kaybetmiştir. Sovyet sosyalizmi, Sovyet elitinin inançsızlığı yüzünden çökmüştür.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yirmi yıl geçti. Bu yirmi yılda; Amerikan emperyalizmi dizginlerinden boşanmış, milyonlarca insan savaşlarda hayatını kaybetmiş, insanlık kölelik koşullarında
asgari ücretle çalışmaya mahkûm edilmiş ve gericilik tarafından karanlığa boğulmuştur. Yokluğunda, varlığının kıymetini daha iyi anladığımız şu günlerde, Çözülüş kitabını özellikle daha ileri bir sosyalizm kurma hayali taşıyanların ilgisine sunuyoruz.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: