Header Ads

Yalçın Küçük - Türkiye Üzerine Tezler Cilt 5

Amerikan mandası tartışması, Wilson analizi, Kafkas’larda verilen savaş ve şura hükümetleri, Ortadoğu ve Kafkaslarda anti emperyalist hareketler arasındaki ilişkiler, Atatürk’ün kişiliği ve siyasi misyonu, Hareket Ordusu’nda bulunup bulunmadığı, Atatürk ve Vahdettin ilişkisi, Teşkilatı Mahsusa, İttihat ve Terakki ve Enver Paşa’nın misyonu, İzmir Suikasti ve ardından gelen İttihatçı tasfiyesi, Türkiye tarihindeki üç iç savaşın periyodlar halinde formüle edilmesi, Türk siyasal tarihinde Çerkezlerin rolü ve Çerkez Ethem.

"Tezler", dünyada ve yurtta bir iç savaş döneminde doğdu. Bir daha bu kadar dürüst ve bu kadar yeni düşüncelerle yüklü bir ansiklopediyi yazamayacağımı kabul ediyorum.

Sevindiğim bir nokta ise, özellikle yeni, zengin ve "vakıf" üniversitelerin, lüks kütüphanelerine hâlâ sokulmamalarıdır. "Tezler", üniversitelerin kurduğu ve birden bire kısırlaştıkları bir zaman kesitine denk geliyor. Üniversiteler, benim kitaplarını, rakip olarak görüyorlar ve haklıdırlar. Ancak ben üniversiteleri kendi rakibim olarak görmüyorum; boşlukları rakip saymayacak kadar hâlâ sınırlardayım ve yazdıklarımın rakibi, henüz yazamadıklarımdır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: