Header Ads

Yalçın Küçük - Türkiyede Marksist Damar Var

Yalçın Küçük " tarafında Çelik Bilgin müstear ismiyle yayınlanan kitap, Abdullah Keskin tarafından yayına hazırlanmıştır.

İki marksizmden söz edilebilir.
- Birincisi Avrupa Marksizmi'dir. Bernstein ile başlatılabilir ve Kautsky, Avrupa marksizmini yerleştiren kimsedir. Marx'ın iktisatına sahip çıkıyor ve ihtilal, düşünce ve programını reddediyor. Avrupa marksizmi tedrici düşünceyi ve iyiliği evrim yoluyla bulmayı kabul ederek Avrupa'nın genel düşünce sistemine dönüş veriyor.
- İkincisi Rusya Marksizmi'dir, ihtilalci populizme karşı Marx'ın iktisatını savunma ile başlıyor. Plehanov'u, başlatıcısı ve Lenin'i, kurucusu saymak mümkündür. Rusya marksizmi bir savunma ve tartışma düşüncesidir, daha sonra Rusya'da legal marksizme karşı devrimci bir marksizm kurmak ve savunmak zorunda kalıyor ve gelişmesinde bu aşamanın damgası çok belirgin görünüyor.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: