Header Ads

Günter Hoell - Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı

Kapitalist toplumda tarımın gelişmesine ilişkin sorunlar işçi sınıfının durumu ve ülke devrimci hareketinin sorunlarıyla yakından ilişki içindedirler.

Ekonomi politik, kapitalist toprak rantında beliren yasallıkları inceleyerek birçok soruya cevap verir. Toprak rantı kuramı, tarım alanında artık değerin ortaya çıkışı ve bölüşümü ile ilgili önemli süreçleri çözümlemekte, ortakçı kapitalistin en azından ortalama kârı ve büyük toprak sahibinin ise bunun da ötesinde bir rantı nasıl ve niçin gerçekleştirebildiğini açıklamaktadır. Bu kuram böylelikle kapitalizmde tarımın sanayiye oranla geride kalışının önemli sorunlarına değinmektedir.

1974'te Demokratik Alman Cumhuriyetinde yayınlanan bu çalışmasında Günter Hoell, toprak rantı biçimlerini kapitalizmde tarım-sanayi arasındaki ilişkileri, tarımın tekelci devlet düzenlemesini, köylülüğün farklılaşma ve yıkım sürecini inceliyor ve köylülerin işçi sınıfı ile ittifaka girme zorunluluklarını açıklıyor.

Bu nedenlerden dolayı kitap Türkiye'de tartışılan birçok soruna ışık tutacaktır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Hiç yorum yok