Header Ads

Joseph Pomiankowski - Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü

İttihat ve Terakki Partisi'nden 40 kişi oldukları tahmin edilen komitenin en nüfuzlu üyeleri, Enver, Cemal, ve Talat idi. Bu üçlü yüksek mevkilere ulaşmalarını 1908 devrimine borçludurlar.
Enver; Sırp - Arnavut asıllı, devrimden önce teğmen, 1914 yılında 30 yaşında iken general, hemen ardından harbiye nazırı oluverdi.
Cemal; Midilli doğumlu olan babası Türk zabiti, annesi ise bir Rum kadını. Cemal, devrimden önce yüzbaşı idi.
Talat; Aslen Pamak, devrimden önce küçük bir telgraf memuru, devrimle birlikte bahriye nazırı, sonunda ise Sadrazam (Başbakan) oluverdi.
Bu üç macerası koskoca Osmanlı İmparatorluğunu badireden badireye sürükleyerek I. Dünya Savaşının sonunda acı bir mağlubiyete uğrattı.
-J. Pomiankowski-
General Pomiankowski 1909 - 1918 yılları arasında Avusturya Maceristan İmparatorluğu'nun askeri ateşidir. Tarafsız bir açıdan ele aldığı bu eserinde, Türk milletinin bu güne kadar bilmediği bir çok hakikatlere parmak basmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)


UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: