Header Ads

Elizabeth Newman - Bilim ve Teoloji

Hem vurdumduymaz bir gözlemnci
konumundaki modernizm, hem de
postmodernizmin çözülmüşlüğü, esiri olduğumuz
bu dünyaya bilimsel inanma sonucuna
götürmektedir. İncilin bildirdiği mit ise,
kaçışı önermektedir.
Bilim ve dinin epistemolojik açıdan birbiriyle çeliştiği tezi, önemsiz
bir iddiadır. Bu ikilemin ötesinde, "görecilik karşısında nesnelciliği düşünme"
şeklindeki şu an ki postmodern çabalar, bilgiye sosyal bünyeli,
komuniteryen ve anti-kurumsalcı olarak dikkat çekınektedir. 1 Bu çabalar
bilme ve eylemin, içten içe birbiriyle ilişkili olduğu tezini paylaşmaktadırlar.
Bu nedenle, bütün bilgiler gibi din ve bilim de, soyut ilkeler ve evrensel
deneyimden daha çok, somut pratikler ve tarihsel birlikteliklerden ortaya
çıkar.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.