Header Ads

Hans Reichenbach - Bilimsel Felsefenin Doğuşu

Reichenbach çalışmasını büyük ölçüde empirik bilimlerin felsefesi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Uzay, zaman, nedensellik ilkesi, indüktif mantık ve olasılık sorunları onu uğraştıran başlıca konular arasındadır. Özellikle geometrinin yapı ve niteliği ile relativite fiziğinin mantıksal temelleri üzerindeki ayrıntılı çözümlemeleri bilim felsefesinde önemli yer tutan çalışmalarını oluşturur. Çevirisini sunduğumuz kitabında, bilimsel felsefe anlayışını tarihsel bir bağlam içinde ve eleştirel bir yaklaşımla vermektedir bize.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.