Header Ads

Gilles Lipovetsky - Üçüncü Kadın

San yarım yüzyıl kadınların yaşamında çok büyük değişiklikler yarattı; evinin, kocasının, çocuklarının kölesi olan kadın, artık çalışıyor, cinsel özgürlüğünü yaşıyor, erkeklerin yaptığı işlere talip oluyor. Bütün bunlarda, postmodern toplumların mantığı izlenebilir. Aşk, baştam çıkarma, güzellik; iş, aile ve iktidar ilişkisi gibi alanlarda bireyleri ve yaşam tarzlarını yakından inceleyen Lipovetsky, postmodernitenin yükselişinde farklılığını sürdünen ve bireysel planda yenilenen başat bir unsuru ele alıyor. Kadın. Postmodern toplumlar cins ayrımlarını azaltmaya çalışsa da, bunları yok ediyor. Erkek hala kamusal ve araca yönelik rollerle, kadın ise özel, estetik ve duygusal işlevlerle bağdaştırılıyor.

1 yorum: