Header Ads

Graham Greene - Havanadaki Adamımız

"Gelecekteki belirsiz bir tarih"in Havana'sında yaşayan İngiliz işadamı Mr. Wormold, ülkesinin gizli Haber alma Servisi'nce casusluğa sürüklenir. Ama o, kendine özgü zekası, uydurma raporlarıyla her iki yanı da "idare" etmeye çalışmaktadır. Bundan sonra da büyük bir kargaşa, soluk kesici serüvenler başlar... Kısacası, 1973 Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen, ama Türkiye'de yeterince tanınmayan Graham Greene'in bitirilmeden elden bırakılamayacak bir romanıdır "Havana'daki Adamımız"...

1 yorum: