Header Ads

Etienne Bonnot De Condillac - Duyumlar Üzerine Bir İnceleme

Aydınlanma dönemi düşünürleri arasında olmasına rağmen deneycilerin çizgisindedir. Rahip olmak için ilahiyat okudu. Daha sonra felsefeye yöneldi.
Duyumlar Üzerine İnceleme adlı eserinde bilgimizin tüm ide ve kavramlarımızın tek kaynağı olduğunu ilan etti. Amacı, salt zihinsel yapılı olan duyumlar aracılığıyla zihnimizin dışında maddi bir dünyanın varoluşunu kanıtlamaya çalışmaktı. Ona göre tüm zihinsel edimler duyum sayesindedir. Ona göre her duyum, önce dikkate, sonra hoşlanma-hoşlanmama gibi duygusal tepkilere yol açar. Bu da yargıda bulunma ya da uslamlama isteği doğurur. Duyumların anımsanması belleği oluşturur.
Arzularımızın ve daha kalıcı tutkularımızın toplamı istenç dediğimiz yetiyi ortaya koyar. Sonuç olarak doğal düzende tüm bilgi duyumlardan doğar.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.