Header Ads

David Olroyd - İnsan Düşüncesinde Yerküre - Yerbilime Tarihsel Bir Bakış

Bir bilim dalı olarak, değişik alanlarda bağlar kurabilmektedir yerbilim. Bu nedenle kökleri milattan çok önce yaşamış insanların yapıtlarında aranabilmektedir, bulunabilmektedir. Çok sayıda önde gelen bilim insanının çalışmalarının ve çabalarının sonuçlarına dayanan kapsamlı bir araştırma.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.