Header Ads

Eric J. Hobsbawm - İlk Sınıflı Toplumlar Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

Kenan Somer: İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

Jean Suret-Canale: İlk Sınıflı Toplumların İrdelenmesinin Teorik Sorunları

Eric Hobsbawm: Marx iile Engels'in Yapıtlarında Prekapitalist Kuruluşlar

Ernst Hoffmann: Sosyo-Ekonomik Kuruluşlar ve Tarih Bilimi

G. Lewin: Çin Tarihinde Toplumsal Kuruluşlar

Ferenç Tökey: Çin'de Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yevgeni Varga: Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yuri Semenov: Eski Doğu'nun Sosyo-Ekonomik Rejimi

Asyagil üretim tarzı konusunda yıllarca süren uzun çalışmalardan
sonra, Paris'deki <<Centre d'Etudes et de Recherches marxiııtes»
(«CERM», Marksist İrdelemeler ve Araştırmalar Merkezi), daha 1966
yılında, üç derleme kitap yayımlamayı kararlaştırmıştı. Şöyle bir yayın
sırası öngörülmüştü bu kitaplar için :
1) Marx, Engels ve Lenin'den, ilk sınıflı toplumlar üzerine,
<<Grundrisse»nin _«Formen» kısa adıyla bilinen ve o sırada Fransa'da
henüz yayımlanmamış bulunan ünlü parçasını da içeren bir metinler
seçkisi;
2) Fransa'da, özellikle «La Pensee» dergisinin çeşitli sayılarında
yayımianmış bulunan çalışmalardan, bu konuya ilişkin bir irdelemeler ·
derlemesi;
3) Aynı konuda, bu kez Fransa dışındaki ülkelerde yayırolanmış
bulunan irdelemelerden bir derleme.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: