Header Ads

Eric J. Hobsbawm - Tarih Üzerine

Eric Hobsbawm bu kitaptaki kışkırtıcı denemelerinde, tarihin kuramı, pratiği ve gelişmesi ile modern dünyayla bağı üzerine düşüncelerini bir araya topluyor. Hobsbawm'ın çok geniş bir alana yayılan konular hakkında son yirmi küsur yılda kaleme aldığı yazılar ile yaptığı konuşmaların bir derlemesi olan kitapta, onun geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkilere ömrü boyunca duymuş olduğu ilginin yansımalarını bulacaksınız. Hobsbawn bu metinlerde, tarih yazmanın problemleri, tarih yazımının istismar edilmesi ve tarihçinin sonumlulukları; Marx ve güncel tarihsel eğilimler, Avrupa Rus Devrimi ve insanlığın, Avrupa Aydınlanması'ndan miras kalmış olan uygarlığı yok etmeyi amaçlayan güçlere boyun eğerek, dünyanın her köşesinde barbarlığa sürüklenmesi gibi konulara eğilmektedir.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: