Header Ads

Maurice Blanchot - Son İnsan

Tüm yaşamını edebiyata adayan Blanchot, modern Fransız yazınındaki en esrarengiz metinlerin yazarı olarak nam salmıştır. Her ne kadar kritik yazılarında, kurgusal eserlerini dolayımlı olarak aydınlatmış olsa da, bir miktar karanlık yapıtında her zaman yer buluyor gibidir. Yine de Blanchot, Joyce'un aksine "okunamaz" metinler, ya da Mallarmé gibi müzikal metinler yazmaz. Blanchot'nun kurgusal eserlerinin dolayımsız açıklığı, okuru, metnin anlamının, metnin içinde ulaşılabilir olarak bulunduğu beklentisine yönlendirir. Blanchot için okuma ve yazma birbirlerinden ayrılamaz eylemlerdir ve Blanchot bir yazardan önce okurdur. Eseri başta Hegel'le, sonra Heidegger, Nietzsche, Levinas ve Bataille'la diyalog oluşturur.
Blanchot kuşkusuz Hegel diyalektiğince temsil edilen, sonunda her şeyin Mutlak Bilgi çerçevesinde yeniden ele alınacağı uyarısını önemsemiştir. Hegel tarihin bir sona ulaşacağını iddia eder; sistemin amacı, bu amaca ulaşmadaki süreçle birleşecektir. Tüm Blanchot külliyatı, Hegel felsefesinin ana ilkesi olan ve tarihin sonunda olduğu ima edilen türdeşliğin önlenemezliğinin reddi olarak görülebilir. Bu anlamda her Blanchot eseri, bir diğerini önceliyor, ya da tamamlıyor gibidir. Yüceler Yücesi'nde "tarihin sonu"nu tartışan Blanchot, Son İnsan'da aynı meseleyi ele almayı sürdürür.


Bu sözcügü kullanma olanagını bulur bulmaz kendisi hakkında her zaman ne düşünmek zorunda kaldıysam onu açıkladım: Onun son insan olduguydu bu. Aslında onu başkalanndan ayıran hiçbir şey yoktu hemen hemen. Daha sihkti, ama mütevazı degil, konuşmadıgında buyurgandı; bu anlarda, sessizce, belli belirsiz reddettigi düşünceler adetmek gerekiyordu ona; bu, bizi şaşkınlık ve umutsuzluk içinde sorgulayan gözlerinden okunurdu: Niçin bundan başka bir. şey düşünmüyorsunuz? Niçin bana yardım edemiyorsunuz? Gözleri açık renkli, gümüş gibi açık renkliydi ve çocuk gözlerini andınyordu. Ayrıca yüzünde de çocuksu bir şeyler vardı, bizi saygıya, ama aynı zamanda da belirsiz bir koruma duygusuna davet eden bir ifadeydi bu.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: