Header Ads

Clifford Geertz - Kültürlerin Yorumlanması

Amerika'nın ve dünyanın en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Clifford Geertz, ait olduğu disiplinin geleneksel sınırlarının ötesine geçerek önemli, yepyeni bir kültür anlayışı geliştirdi. Yayımlandığı tarihten kısa bir süre sonra bir çağdaş klasik sayılan bu yapıtla, Geertz, yaklaşık çeyrek yüzyıl önce gerçekletirdiği gözlemleri şekillendirmenin yanı sıra, geleceğin çalışmalarına öncülük eden bir dizi düşünce geliştirmekten de geri kalmıyor. Dinin kültürel bir sistem olrak işleyişinin yanı sıra, bu alandaki çalışmalara kutsal simgelerinçözümlenmesi, Birleşik Devletler'deki ulusçuluğun akibeti ve yorumcu bir kültür kuramının temel prensiplerinin saptanması gibi çok önemli katkılarda bulunan Geertz, Kuzey Afrika, Java ve Bali'de yürüttüğü alan çalışmalarının ürünü olan gözlemleriyle de genç araştırmacılar için kılavuz olmayı sürdürüyor.

2 yorum: