Header Ads

Dominique Schnapper - Yurttaşlar Cemaati Modern Ulus Fikrine Dair

"Demokratik ulus fikri yaratıcı bir ütopyadır. İnsanın ihtisasa değil de akla çağrıda bulunan tüm yaratıları gibi, bu f,ikir de özünden kırılgandır, her zaman tehdit altındadır, her zaman savunulmaya muhtaçtır. Bu önerme yalnızca Türkiye için geçerli değildir. Demokrasi hiçbir zaman verili değildir, hiçbir zaman bir daha değişmemek üzere, gitmemek üzere edinilmiş değildir."

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.