Header Ads

Serol Teber - İnsanın Hiçleşme Serüvenine Giriş (Politik-Psikoloji Notlar)

İnsan aklı şaşırtıcı zenginlikteki büyük kültürel birikimine rağmen, bugün içine girdiği bu karmaşık labirentin bir çıkış yolu bulabilecek, hem kendisine uygulunan ve hem de kendisinin başkalarına ve doğaya karşı uyguladığı hegemonyayı bir yerlerinden durudurabilecek, Benbilincinin yoğun yabancılaşma bulutlarını aralayabilecek, kitle iletişim araçlarının, kitle kültürünün saldırısından kendini kurtarıp, özgün kişiliğini koruyabilip ve Aydınlanma Çağı'nın bu "bitmemiş projesini" yeniden tamamlama olanakları yaratabilecek midir?..."
Dahası, bu son kerte karmaşık bir ortamda, eleştirel insan aklı kendisini günlük yaşama nasıl yansıtacak? Ve gene bu koşullarda, alternatif hareketler bu dönemin alternatifi olabilecekler midir?.. Bilemiyoruz. Prometheus'un haklıolduğunu bugün de savunanların, dünyada olup bitenleri anlamak ve her şeye rağmen yaşamı daha anlamlı kılmak isteyenlerin sayısının sanıldığından da çok fazla olduğu açık... Bunlar biraraya gelebilecekler ve Ariadne'nin ipliğini yakalayabilecekler midir? Bunu zaman gösterecektir..."

Politik - Psikoloji, özellikle bugünün insanının-bireyin sorunlarının sözcülüğünü üstlenmiş, psikolojinin (ruhbilimlerin) en genç yan bölümlerinden biri; disiplinler arası bir bilim dalıdır.
Oldukça kestirme bir tanımlama denemesiyle, politik-psikoloji, hangi tür toplumsal-ekonomik formasyondan olursa olsun, egemen-resmi devlet ideolojilerinin (merkezi bürokrasilerin, organize edilmiş komplekslerin) birey psikolojisine yansıma biçimlerini, birey psikolojisini ne tür etkileyip, deforme ve hatta tahrip etmesini tartışır; ya da gene bir başka türlü söylemeyle, resmi (ya da özel) ideolojileri yansıtan birey psikolojisini gözlem konusu yapar...
Bu kitapta, insanın hiçleşme serüvenini kimi satır başlarını bulacaksınız.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: