Header Ads

Ali Hatalmış - İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik

Kölelik ve cariyelik gibi insan onurunu ve yaşam hakkını sınırlayan tarihi bir olguyu, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanlar nasıl karşılamıştır? Kölelik, zamanın bir gerçeği denilip aynen benimsenip uygulanmış mıdır? Köleliğin kaldırılması yolunda adımlar atılmış mıdır? Kölelik şartlarının düzeltilip hafifletilmesi yoluna gidilmiş midir? Emevîler, başlangıçtaki köleliğin kaldırılması veya en azından şartlarının iyileştirilmesi yönünde seyreden olumlu gelişmeyi, görmezlikten mi gelmiştir? Bütün bu süreçler nasıl yaşanmıştır?

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

1 yorum: