Header Ads

Ali İsra Güngör - Cizvitler (Tanrı'nın Şövalyeleri)

Cizvitleri tanımlamak için “Dünyanın Gezgin Azizleri”, “Kilise’nin Militanları” ve “Tanrı’nın Şövalyeleri” gibi tabirler kullanılmıştır. Kanaatimizce Cizvitleri tanımlamak için başka sıfatlar da kullanılabilir. Tarikatın kuruluşundan beri her dönemde zamanın işaretlerini iyi okuyabilen Cizvitleri incelemeye değer hale getiren yönlerinden biri de bu olsa gerektir. Cizvitleri günümüzde de çeşitli alanlarda en önlerde görmekteyiz.

Cizvit okullarının Türkiye’deki tek örneği “St. Benoit”dır. Cizvitlerin yetiştirdiği pek çok isim kendi döneminin en entelektüel isimleri arasında yer almayı başarmıştır. Örneğin Voltaire, Portekiz’in Aristo’su olarak bilinen Pedro da Fonseca (16.yüzyıl), Galileo Galilei, Diderot, D’ Alembert, Moliere, 20. yüzyılda KarlRahner, Walter J. Ong. Arthur Conan Doyle, James Joyce, Fidel Castro, BillClinton, Alfred Hitchcock ve diğerlerinin Cizvit okullarında yetiştiğini bilmekteyiz.

1 yorum: