Header Ads

Ali Yaşar Sarıbay - Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası - MSP Örnek Olayı

...''Bugün -1985- yirminci yüzyılın son çeyreğine girerken, Türk toplumunun sanayileşmiş-modern bir toplum olmaya doğru evrilmenin doğurduğu geçiş sürecine özgü tüm sorunları yaşadığı söylenebilir.''
Bu çalışmanın amacı, modernleşme-din-parti politikası bağlamından hareketle bir örnek olan ''Milli Selamet Partisi'' MSP'nin konumunu ve işlevini incelemektedir.

Alan yayıncılık - 1985
Sayfa - 248
7.92 Mb -Pdf Tıpkıçekim -Clearscan

1 yorum: