Header Ads

Ankara Üniversitesi - Olaylarla Türk Dış Politikası

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 558

6. Baskı - 1987 / 626 Sayfa

ALTINCI BASKININ ÖNSÖZÜ

Olaylarla Türk Dış Politikası kitabımızın 1919-1973 dönemini kapsayan bölümünün dördüncü ve beşinci baskılarını 1977 ve 1982 yıllarında 1. Cilt olarak yayınlamıştık. 1.Cilt'in son yılını oluşturan 1973'ten bu yana geçen zaman, kitabımıza yeni bir ilaveyi gerektirmekteydi. Bu nedenle, 10 yıllık bir zaman dilimi olarak 1973-1983 dönemini, 1.Cilt'in yazarları arasında bulunan Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu'yla birlikte hazırladık.

1973-1983 dönemi, kitabımızın 2.Cilt'ini başlatmaktadır. Ancak, 1.Cilt'in de mevcudunun tükenmesi ve 1973-1983 döneminin ayrı bir kitap için yeterli uzunlukta olmaması nedeniyle, 2.Cilt'in ilk baskısının 1.Cilt içinde yer almasının uygun görülebileceği düşünülmüştür. Öte yandan, 1.Cilt'te yer verilemeyen dipnotları, .2.Cilt'i oluşturan kısımda bulunmaktadır. İleriki yıllarda yeni inceleme dönemlerinin eklenmesiyle yeterli uzunluğa ulaştığında, 2.Cilt'in ayrı basılması mümkün olabilecektir.

Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL
Ankara, 12 Mayıs 1986

1 yorum: