Header Ads

Annemarie Schimmel - İslamın Mistik Boyutları

lslamın Mistih Boyutlan'nın birinci baskısından bir süre sonra Annen1arie Schimmel
bu dünyadan ayrıldı. Kendisiyle tanışma fırsatım olmadı, ama bu eserini çevir
ıneye çabştığım dokuz ay boyunca her günümü bir anlamda onunla geçirdiğimi söylersem
durumu fazla abartmış olmam sanırım.
Schimmel, sözcüklerin kıyıdan fazla açılamadığı mistisizm deryasında yazı yazmanın
neredeyse olanaksız olduğunu, hakikat yolunda yolculuğun konuşarak değil,
"susarak" yapıldığını bilse de yaşamını tasavvufu anlayıp nn1atınaya adamış, tüm din
ırmaklarının nihayetinde döküldükleri Esrar Ummanına doğru küçük bir lisan san
dalıyla yola koyulmuştu. Tasavvufun "kal ilmi," yani söze dayalı olmaktan çok "hal
Hmi," yani yaşantıya dayalı bi.r alan olduğunu bilse de, onun üzerine düşünmenin
paradoksal bir şekilde yine de dil i.le yapılacağının farkındaydı. Bildiklerini kendine
saklamak yerine binlerce sayfa yazarak başkalarıyla paylaştı.

1 yorum: