Header Ads

Annemarie Schimmel - Sayıların Gizemi

Yayımcı Ulf Diedrichs sayıbilim ve sayı sembolizmi üzerine bir
kitap hazırlamaya karar verdiğinde ilk düşündüğü, bu konuda Almanya'da
daha önce yayımlanmış çok sayıdaki kitaptan birisini ya da lngilizce
yazılmış kapsamlı bir incelemenin çevirisini yayınlamaktı.
Ansiklopedilere say-ılar konusunda bir takım yazılar yazdığımdan seçim
yapma konusunda yardımcı olmamı istedi. Ulaşabildiğimiz kitapları
dikkatlice inceledikten sonra, Franz Carl Endres'in Das Mysteriun1
der Zahl'ının amacımıza en uygun olan ı olduğunu saptadım. Anlaşılır
nedenlerden dolayı bana çok ilginç gelen kendi alanımdan, lslami
araştınualardan, örnekler eklemeyi planlıyordum. Bununla birlikte
bu eklere çalışırken, Endres'in kitabının son baskısının yapıldığı
1951 yılından beri sayılan çok farklı yönlerden ele alan birçok önemli
kitap ve yazının yayımlanmış olduğunu gördüm.

2 yorum: