Header Ads

Celal Bayar - Ben de Yazdım - Milli Mücadeleye Giriş (8 Cilt)

İstanbulun itilaf devletlerince işgal edilmesi ve politik baskılar Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma sürecinde azınlıklar meselesi Ermeni sorununun kökeni Abdulhamit devrinde önemli Ermeni saldırıları Abdülhamide suikast Pari Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğundan istenilen topraklar İttihatçılara yönelik baskılar tutuklama ve sürgünler. Yunan işgali öncesinde İzmirde ekonomik yaşam İzmirde ittihat ve terakki örgütlenmesi Teşkilatı Mahsusanın kuruluşu programı ve çalışmaları İzmirde Rumların Yunan işgaline hazırlanmaları Ege bölgesinde italya ve yunanistan arasında çıkar çatışmaları Hıristiyan din adamlarının siyasi faaliyetleri gibi konular ele alınmaktadır.

1 yorum: